Atosskí starci o koronavíruse (proroctvá a duchovné smerovania)

Atosskí starci o koronavíruse (proroctvá a duchovné smerovania)

Málokto vie, že pred mnohými rokmi na Atose bolo proroctvo o objavení sa vírusu, ktoré zanechal pred smrťou známy starec Dionisij žijúci v skýte Kalicu.

Starec predpovedal, že po jeho smrti bude celosvetová epidémia, bude trpieť množstvo ľudí a v bezpečí budú len tí, ktorí sa budú pričaščať svätých Christových Tajín.

Takže už pred takmer pätnástimi rokmi sme mali vedomosť v tomto smere.

A teraz, keď epidémia prišla, atosskí starci hovoria nasledovné:

Boh pomoc všetkým! Aby sa človek sám nezamotal a nepomýlil ľudí, ktorí zadávajú otázky plné znepokojenia a strachu, je potrebné chápať situáciu s vírusom správne.

A teda sú štyri úrovne chápania všetkého, čo sa deje:

  1. duchovná úroveň,
  2. politická,
  3. ekonomická,
  4. fyziologická.

Prvá – duchovné chápanie

Pre ľudí je dopustený trest týmto vírusom za rozvrat a demoralizáciu. A tým, ktorí nie sú priamo príčinou toho, za tichý súhlas. To je cieľové auditórium vírusu. Na tejto úrovni chápania sa od nás očakáva predovšetkým napravenie samých seba, pôst, pokánie, modlitba s nádejou na Boha, že Boh sa vždy zmiluje nad kajúcou sa dušou. To je cesta k prekonaniu malodušia a malovernosti. Na tejto úrovni chápania strach nie je prítomný.

Druhá úroveň chápania, nižšie od prvej – politická

Vírus je vyprovokovaný globalistami, aby sa znížil počet ľudí a všetci ľudia sa nečakane ocitli v pasti. Toto je politický strach.

Ešte nižšie sa nachádza tretia úroveň chápania – ekonomická

Peniaze zoberú, fyzické peniaze nahradia a všetkých čaká hlad a elektronické otroctvo, elektronický bankovnícky koncentračný tábor. To je strach ekonomický.

A štvrtá úroveň chápania, najnižšia – fyziologická

Vírus je smrteľný a človek ho  chce prežiť za každú cenu. Toto je fyziologický strach. Na tejto úrovni fyziologický strach zabíja ľudí, oslabuje im imunitu, bez hociakého vírusu.

A teda, aby sme správne chápali situáciu, získali správne smerovanie, musíme sa z fyzickej úrovne dvíhať na duchovnú. Mnohých zmiatlo, že sa rozdelili názory, jedni vravia, že je tu strašný vírus a druhí hovoria, že niet nijakého vírusu – je to informačný podvod (fake). To nie je pravda, vírus existuje. Nedoceňovať vírus a správať sa k nemu ako k bežnej chorobe je zablúdenie, všetci musia prijímať seriózne terajšiu situáciu.

Ale veriaci je vždy ustálený v pravde Božej, aby nespadol do falošného strachu. “Та́мо убоя́шася стра́ха, идѣ́же не бѣ́ стра́хъ” (Tam sa strachu báli, kde strachu niet. Ps.13,5)

My toto nižšie fyziologické chápanie neprijímame, pretože my nasledujeme Christa, veriac jeho slovu “Не бо́йся, ма́лое ста́до: я́ко благоизво́ли Оте́цъ ва́шъ да́ти ва́мъ ца́рство.” (Neboj sa, malé stádočko, lebo sa zaľúbilo vášmu Otcovi dať vám Kráľovstvo. Lk.12,32) a teda nie je možné nedoceňovať vírus, on je a je nebezpečný, tým viac nás nemá znepokojovať strach ekonomický, veď ak Hospodin poľné kvety tak krášli a vrabcov kŕmi, to o to viac nás On nezabudne, “…ale ešte aj vlasy na vašej hlave sú spočítané. Nebojte sa, vy ste drahší ako mnoho vrabcov.” (Lk.12,7)

Polický strach

Zmenšovanie počtu ľudí je skutočnosť, a seriózna. My to nesmieme nedoceňovať a staviať sa k tomu ľahkovážne. Ale staviac sa k tomu seriózne, nestrachujeme sa, lebo vieme že všetko sa nachádza v Božích rukách. “спасе́нiе и сла́ва, и че́сть и си́ла Го́споду на́шему, я́ко и́стинни и пра́ви суди́ его́:” (Spasenie a sláva, i česť a sila je Hospodina nášho, lebo pravdivé sú Jeho súdy, Zj.19,1)

A teda, zdvíhame sa z fyzickej úrovne na duchovnú a nezabúdame, že na duchovnej úrovni okrem neprítomnosti strachu prináležia ešte dve kvality, ostražitosť a vnímavosť.

Na záver informácia pre tých, ktorí si všetko vypočuli, ale nič nepochopili. Naša správna reakcia na ľubovoľnú zmienku o koronavíruse má byť modlitba s pokáním, Hospodi Isuse Christe Syne Boži, pomiluj mja hrišnaho. Je potrebné úprimne prosiť odpustenie u Boha za svoj scestný život a naprázdno stratený čas. Prišiel čas skúšky a ja som doteraz nezískal skutočnú vieru, strácam sa v myšlienkach a žijem v strachu.

Ostražitosť a vnímavosť znamená toto: ak ste starý človek, alebo máte oslabenú imunitu, radšej nepokúšajte Boha a nechoďte na miesta, kde je možné sa nakaziť, a ak je potrebné na také miesta ísť, tak potom s modlitbou a znamením kríža, nádejou na Boha, bez strachu, ideme a robíme, čo je nám potrebné, neustále pripomínajúc si, že strach je čistá energia démonického sveta.

Zdroj: youtube kanál Sv. Hory Atos https://www.youtube.com/watch?v=rrRwEm04KeI