A 29.ročník tradičnej púte Stropkov-Ladomirová je za nami…

A 29.ročník tradičnej púte Stropkov-Ladomirová je za nami…

A 29.ročník tradičnej púte Stropkov-Ladomirová je za nami…v tejto chvíli môžme skonštatovať – opäť veľmi vydarený. Jedno naj…??? Najväčší počet rodín s malými deťmi, aký sme zatiaľ na púti mali…do očí sa tisnú slzy šťastia, keď človek vidí, ako Boh požehnáva…rodičia, ktorí sa kedysi púte zúčastňovali ako deti, mládežníci, majú aj po rokoch možnosť opäť prísť na púť…a prichádzajú…ale už aj so svojimi deťmi. Nie je to nádhera? Nádherný bol aj počet účastníkov púte. V histórii tejto púte bol druhým najvyšším – 168 pútnikov! Vo Vislave sme dokonca ochutnali aj svadobné koláče, ktorými nás obdarila rodina ženícha. Veľká vďaka patrí aj otcom duchovným, pôsobiacim na západe Slovenska, ktorí aj napriek diaľke, “mobilizujú” svojich veriacich k účasti a tak sa z tejto “lokálnej” púte stala už celoslovenská “akcia” 🙂 Sláva Bohu za toto všetko! Daj Bože, aby sme mali silu prísť, stretnúť sa a duchovne posilniť na už jubilejnom – 30-tom ročníku tejto púte aj budúci rok.

Jozef Jurčišin

Ďalšie fotky: https://drive.google.com/open?id=14jXOdTKFSu_6W0Nctg4qRrL3ZdJDsfG8