8. augusta 2020 – PCO SNV srdečne pozýva na pút do SNV

8. augusta 2020 – PCO SNV srdečne pozýva na pút do SNV

Sláva Isusu Christu! ☦️🙂 Ako prázdninujete? 😉 My dúfame, že máte všetci pekné prázdniny…a viete čo? 😉 Budete ich mať ešte krajšie. 😊
Prečo? Pretože Vás všetkých pozývame na púť k nám 👨‍👩‍👧‍👦…z Novoveskej Huty do Spišskej Novej Vsi. 🌺🌾 Akcia sa koná v sobotu, 8. augusta a začína spoločnými raňajkami 🌭 o 10:00 u nás v Spišskej Novej Vsi. 💒 Potom sa pomodlíme a autami spoločne presunieme do Novoveskej Huty. 🚘 Odtiaľ púť začína. 🙂

Po púti je pohostenie 🍲 a potom večerňa spolu s akafistom o 18:00. 💒 Máte sa na čo tešiť…po bohoslužbe bude ako vždy tradičná prezentácia! 🛣📽 V nedeľu ráno sa koná vyvrcholenie sviatku ☦️😊, začína sa Utreňou o 7:15 a Liturgiou o 9-tej. 💒
Potom neodchádzajte, ale poďte sa spolu s nami potešiť a pohostiť! 🍖🥗👨‍👩‍👧‍👦🙂 Veríme, že nám to všetko s Božou pomocou vyjde! ❤️
^
Glory to Jesus Christ! ☦️🙂 How do you spend your holiday? 😉 We hope you have a nice holiday and we would like to make it even more pleasant for you. 😀Therefore, we invite you all to a pilgrimage 👨‍👩‍👧‍👦…from Novoveská Huta to Spišská Nová Ves. 🌾🌺 The event takes place on Saturday, 8 August and starts with a common breakfast at 10:00 in Spišská Nová Ves. 💒 Then we will pray and move together to the Novoveská Huta. 🚘 From there the pilgrimage begins. 🙂

After the pilgrimage there will be a refreshment 🍲 and then the vespers with the akathist starting at 18:00. 💒And…there is something you can also look forward to…after the worship there will be a traditional presentation! 🛣📽 On Sunday morning, the flashpoint of the feast takes place, beginning with Matins at 7:15 and the Liturgy at 9. 💒
Then do not leave, but enjoy the time with us! 🍖🥗👨‍👩‍👧‍👦🙂
With God’s help, we hope we will have a nice time together! ❤️