<s>8. augusta 2020 – PCO SNV srdečne pozýva na pút do SNV</s>

8. augusta 2020 – PCO SNV srdečne pozýva na pút do SNV

Sláva Isusu Christu! ☦️? Ako prázdninujete? ? My dúfame, že máte všetci pekné prázdniny…a viete čo? ? Budete ich mať ešte krajšie. ?
Prečo? Pretože Vás všetkých pozývame na púť k nám ?‍?‍?‍?…z Novoveskej Huty do Spišskej Novej Vsi. ?? Akcia sa koná v sobotu, 8. augusta a začína spoločnými raňajkami ? o 10:00 u nás v Spišskej Novej Vsi. ? Potom sa pomodlíme a autami spoločne presunieme do Novoveskej Huty. ? Odtiaľ púť začína. ?

Po púti je pohostenie ? a potom večerňa spolu s akafistom o 18:00. ? Máte sa na čo tešiť…po bohoslužbe bude ako vždy tradičná prezentácia! ?? V nedeľu ráno sa koná vyvrcholenie sviatku ☦️?, začína sa Utreňou o 7:15 a Liturgiou o 9-tej. ?
Potom neodchádzajte, ale poďte sa spolu s nami potešiť a pohostiť! ???‍?‍?‍?? Veríme, že nám to všetko s Božou pomocou vyjde! ❤️
^
Glory to Jesus Christ! ☦️? How do you spend your holiday? ? We hope you have a nice holiday and we would like to make it even more pleasant for you. ?Therefore, we invite you all to a pilgrimage ?‍?‍?‍?…from Novoveská Huta to Spišská Nová Ves. ?? The event takes place on Saturday, 8 August and starts with a common breakfast at 10:00 in Spišská Nová Ves. ? Then we will pray and move together to the Novoveská Huta. ? From there the pilgrimage begins. ?

After the pilgrimage there will be a refreshment ? and then the vespers with the akathist starting at 18:00. ?And…there is something you can also look forward to…after the worship there will be a traditional presentation! ?? On Sunday morning, the flashpoint of the feast takes place, beginning with Matins at 7:15 and the Liturgy at 9. ?
Then do not leave, but enjoy the time with us! ???‍?‍?‍??
With God’s help, we hope we will have a nice time together! ❤️