27. januára 2018 sa uskutočnil Hokejový zápas v Spišskej Novej Vsi

27. januára 2018 sa uskutočnil Hokejový zápas v Spišskej Novej Vsi

Hokejový zápas v Spišskej Novej Vsi

„Každé stretnutie je začiatkom súdržnosti, spolupráce a úspechu“.

V znamení týchto slov sa koncom januára stretli všetci mládežníci športového ducha, aby si zmerali sily v ľadom hokeji. Naše prvé kroky viedli do chrámu sv. Klimenta Ochridského, kde sme na molebni poprosili Boha o úspech a čo najmenej zranení. 🙂

Neskôr sme sa presunuli na zimný štadión a zápas sa mohol začať. Tí, ktorí si nedoniesli korčule sa ujali funkcie rozhodcov, časomeračov a povzbudzujúcich. Svojou prítomnosťou nás poctil aj náš otec arcidekan prof. ThDr. Milan Gerka, CSc. a taktiež i súčasný prezident Bratstva pravoslávnej mládeže Lukáš Polakovič, ktorý osobne odovzdal medaily víťazom aj porazeným.

Napriek krátkemu občerstveniu sme všetci vyhladli a s radosťou prijali pozvanie na slávnostný obed, kde nechýbala slovenská hymna, príhovory vzácnych hostí a dobré jedlo.

Sláva Hospodu Bohu za to, že tam všetci hráči napriek množstvu pádov došli celí. 🙂 Pevne verím, že si všetci odniesli veľké množstvo zážitkov a podporia nás svojho účasťou aj na ďalší rok! Sláva Bohu za všetko! 🙂

Fotky z hokeja: https://drive.google.com/open?id=1gb7tZ5EDGOdvuiAhCEd1lxMxPdQ4gbcc