<s>24. marca 2018 (nedeľa) – Duchovné stretnutie so spomienkou na o. archimadritu Sávvu Struve v Pravoslávnom chráme sv. archistratiha Michaila v Ladomirovej</s>

24. marca 2018 (nedeľa) – Duchovné stretnutie so spomienkou na o. archimadritu Sávvu Struve v Pravoslávnom chráme sv. archistratiha Michaila v Ladomirovej

Kontakt: Mgr. Pavol Kačmár 0904 124 753