24. februára 2018 sa uskutočnila Pravoslaviádka v Košiciach

24. februára 2018 sa uskutočnila Pravoslaviádka v Košiciach

Dňa 24.2. sa uskutočnil 8. ročník úspešnej športovej akcie pre detí, PRAVOSLAVIÁDKA. Začali sme tradične modlitbou. Staršie deti si zmerali sily vo futbale, vybíjane aj v preťahovaní lana. Nechýbal ani vedomostný test z náboženstva. Menší sa tešili zaujímavým stanovištiam. Zábavnou formou si detičky nie len zašportovali, ale aj sa naučili niečo nové o našej pravoslávnej viere. Po vyhodnotení sa rozdávali zaslúžené odmeny, diplomy aj medaile pre malých, ale za to rýchlych, bežcov. Sme veľmi radí, že sme mohli privítať, okrem domácich, aj súťažiacich z Humenného, Sobraniec, Uliča, Čabín, Ulič Krivého a iných farností spolu s otcami duchovnými a mátuškami. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tejto akcie, ale najme nášmu Hospodinovi za to, že nám požehnal prežiť tento deň v kruhu príjemných ľudí, kde vládla rodinná atmosféra a vznikali nové kamarátstva. Sláva Bohu za všetko!

Zdroj a fotky: http://pravoslavieke.eu/mladez/pravoslaviadka-2018/