24.2.2018 sa uskutočnila mládežnícka lyžovačka v Hnilčíku

24.2.2018 sa uskutočnila mládežnícka lyžovačka v Hnilčíku

Lyžovačka v Hnilčíku

Dňa 24.2.2018 sa v Hnilčíku uskutočnila mládežnícka lyžovačka. Zúčastnili sa mládežníci zo Spišskej Novej Vsi, Smolníka, Košíc, Gelnice, Prešova. Začali sme svätou liturgiou v Chráme Roždestva Jána Krstiteľa v Závadke, po ktorej bolo aj posvätenie koliva, ktoré pripravil bohoslovec Milan Petrisko. Na kolive sme si pochutnali ešte v chráme a potom sme sa premiestnili na faru, kde sme mali menšie občerstvenie a teplo.

Keď sme sa trošku posilnili a zohriali, presunuli sme sa na lyžiarsky svah v Hnilčíku. Lyžovačka mohla začať. Tí, ktorí sa nemohli lyžovať, mali možnosť sa sánkovať. Keď sa lyžiari a ostatní unavili a trochu aj premrzli, premiestnili sme sa do lyžiarskej ubytovne, v ktorej bol pre nás pripravený výborný pôstny obed. Po obede sa k nám prihovorili otec duchovný Milan Gerka a otec duchovný Štefan Pružinský na tému Veľký pôst.

Spoločná bohoslužba, stolovanie, prehlbovanie dobrých kontaktov mladých ľudí značne posilnilo účastníkov v službe Bratstvu. Výmena názorov na rôzne aktuálne témy, týkajúce sa orientácie a záujmov mladých ľudí prispelo k utužovaniu nášho spoločenstva, kde sa načrtávali vízie ďalšej spolupráce a vzájomných návštev mladých ľudí v jednotlivých cirkevných obciach. Účastníci lyžovačky sa rozišli s plánmi do budúcich spoločných akcií.

Za tento pekný deň ďakujeme v prvom rade Bohu, že sme sa mohli stretnúť, otcovi duchovnému Milanovi Gerkovi, ktorý akciu zrealizoval a všetkým zúčastneným, bez ktorých by akcia nemohla byť. Poďakovať sa chceme aj kuchárom za veľmi chutný obed.

Silvia Štefanovová, Alexandra a Janka Himaľové

Fotky z akcie: https://drive.google.com/open?id=1zdvtIMobKX8fAhw22m12IV7-S2v7Rk_z