23.-24. júna 2018 sa uskutočnila púť z Bindtu do Závadky a slávnostná liturgia v česť chrámového prázdnika roždestva sv. Jána Krstiteľa v Závadke – AKTUALIZOVANÉ

23.-24. júna 2018 sa uskutočnila púť z Bindtu do Závadky a slávnostná liturgia v česť chrámového prázdnika roždestva sv. Jána Krstiteľa v Závadke – AKTUALIZOVANÉ

Prvá púť do farnosti Závadka.

Už dlho sme sa pohrávali s touto myšlienkou, že urobíme duchovnú púť aj na Závadku, a tak tohto roku  sme sa odhodlali ju usporiadať. Púť bola na sviatok  Roždestva (narodenia) Jána Krstiteľa. Verím, že nám Boh blahoslovil túto akciu, ktorá sa konala v sobotu 23.6.2018. Zraz bol na Bindte, kde prišli mládežníci z blízkeho okolia Košíc, Prešova a aj zo stredného Slovenska. Odtiaľ sme išli na Závadku po peknej prírode. Počasie nás trošku vyplašilo, keď sme sa stretli na určenom mieste začalo husto pršať. To trvalo iba chvíľu a potom celý čas bolo pekne. Mali sme aj prestávku, na ktorej bol  moleben a po molebni sa k nám prihovoril otec duchovný Pružínský zo Spišskej Novej Vsi. V chráme nás už čakal otec duchovný Gerka, ktorý je správca farnosti. On sa k pútnikom prihovoril a poďakoval im za podporu, lebo vďaka ním mohla byť táto púť uskutočnená. Potom bolo občerstvenie, pôstny guľáš, ktorý pripravila pani Mária Turčaníková a koláče ktoré prichystala pani Mária Fabyniová. Touto cestou sa im chcem srdečne poďakovať. Po občerstvení bolo posvätenie vody a potom večerňa. Verím, že táto duchovná púť bola dobrým začiatkom pre ďalšie stretnutia pravoslávnej mládeže.

Silvia Štefanovová

Fotky z akcie:

https://drive.google.com/open?id=1_cxV2P_3HmT7CKiktdlXdmBpWvRCsuOP

 

 

Prosba o fotografie z akcií