21. apríla 2018 sa konal 13. ročník Prednesu duchovnej poézie, prózy a spevu

21. apríla 2018 sa konal 13. ročník Prednesu duchovnej poézie, prózy a spevu

Sobota pred nedeľou sv. žien Myronosíc bola venonaná 13. ročníku Prednesu duchovnej poézie, prózy a spevu, ktorý sa konal v priestoroch detského domova sv.  Nikolaja  v Medzilaborciach. Tridsiati súťažiaci predniesli svoje príspevky v slovenskom, cirkevnoslovanskom či rusínskom  jazyku.  A naozaj si dali záležať.  Recitácia či spev  sa niesli zväčša v duchu Christovho vzkriesenia a  vyvolávali  v nás hlboký duchovný, ale aj umelecký zážitok.  Celý program sa začal molebnom v kaplnke sv. Nikolaja a pokračoval občerstvením.  Následne prišiel na rad samotný prednes príspevkov. Zastúpené sme mali všetky vekové kategórie.  Od malých detí a školákov, ktorí nás prekvapili svojou odvahou, až po stredoškolákov a dospelákov, ktorí sa blysli svojou bezchybnou pamäťou.  Po poučnom slove otcov duchovných Alexandra Zalevského a  Jána Biloruského nasledoval obed, počas ktorého sa porota v zložení: otec duchovný Pavol Kačmár, matuška Ľudmila Biloruská a otec duchovný Dušan Skonc, odobrala vyhodnotiť súťaž.  Hodnotenie bolo  náročné. Súťažiaci boli naozaj veľmi talentovaní, preto sa stalo, že sme mali zastúpené dve tretie, druhé alebo prvé miesta, a to hlavne v speve. Spev bol veľmi živý a pútavý, ani nevieme ako, a spievali sme spolu so súťažiacimi. Výhercovia boli odmenení rôznymi vecnými  duchovnými darmi, ktoré im budú slúžiť na modlitebnú pamiatku.Prednes zakončili povzbudivé slová prezidenta Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku  Lukáša Polakoviča. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom gratulujeme. A na budúci rok veľmi radi uvidíme aj nové tváre. Tešíme sa na vás!

Dňa 21. apríla 2018 sa v priestoroch Detského domova sv. Nikolaja v Medzilaborciach konal 13. ročník Prednesu duchovnej poézie, prózy a spevu. Akcie sa zúčastnilo okolo 100 ľudí. Súťažilo sa v kategóriach:

Poézia do 6 rokov:

 1. miesto: Patrik Klein
 2. miesto: Olívia Chalachanová, Liliana Mihaličová
 3. miesto : Ján Spišák

Próza do 6 rokov

V tejto kategórií nesúťažil nikto.

Poézia 7-10 rokov

 1. miesto: Juraj Balberčák
 2. miesto: Miroslav Ferko
 3. miesto: Karinka Halušková

Próza 7-10 rokov

 1. miesto: Nina Zalevská
 2. miesto: Michal Spišák
 3. miesto: Chrisulka Markolefa

Poézia 11-15 rokov

 1. miesto: Terezka Ferková
 2. miesto: Jana Kotlárová
 3. miesto: Adam Kulik

Próza 11-15 rokov

 1. miesto: Natália Chalachanová
 2. miesto: Nikola Kahancová
 3. miesto: Alžbeta Adamišinová

16-19 rokov

 1. miesto: Michaela Gáborová
 2. miesto nikto
 3. miesto nikto

Spev
1. miesto: Deti Schirtové
2. miesto: obsadili dva príspevky : dievčatá Holoničové
Katarína Babejová
3. miesto:  obsadili dva príspevky : bratia Kalejovci
Sofia Gubová

Porota: Matuška PhDr. Ľudmila Biloruská
jerej Mgr. Dušan Skonc
jerej Mgr. Pavol Kačmár

 

Sponzori :  mesto Medzilaborce a pán primátor Ing. Vladislav Višňovský, pani riaditeľka Detského domova sv. Nikolaja PhDr. Dagmar Hučková, kuratorský zbor Pravoslávnej cirkevnej obce v Medzilaborciach,  VÚB, Prvá  stavebná sporiteľňa, Slovenská  sporiteľňa, Prima banka, Poisťovňa Kooperativa, Orange, pani Neonila Vargová, pani Zuzana Pirniková, pán  Matúš Černega, pani Ivana Niezňanská,  pán Stanislav Šarák, pán Miroslav Mihalič, pán Milani Čáni.