2. júna 2018  sa uskutočnil Deň detí v Prešove

2. júna 2018 sa uskutočnil Deň detí v Prešove

Medzilaborčania v Prešove

Medzinárodný deň detí je sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. A preto sme sa aj my zúčastnili na Dni detí v Prešove.

Po príchode do Prešova naše kroky viedli do Katedrálneho chrámu, kde sme sa všetci spoločne pomodlili za dobrý priebeh akcie. Po presune do areálu PBF PU nás privítali bohoslovci a prezident BPM Lukáš Polakovič. Organizátori pripravili pre účastníkov množstvo športových aktivít na celý deň. Taktiež sa deti zúčastnili prednášok na kňazskom seminári, kde sa dozvedeli zaujímavosti o tom, ako prebieha sv. liturgia , aké sú časti kňazského rúcha a iné. Po celodennom šantení  sme výlet zavŕšili tradične v nákupnom centre.

Ďakujeme Bohu, že sme sa mohli zúčastniť ďalšej akcie pre mládež a dúfame, že sa budeme stretávať stále častejšie na takýchto skvelých akciách.

Alexander Hričko

BPM Medzilaborce

Fotografie z akcie: https://drive.google.com/drive/folders/1yccy-dzLRv6xOaJsS4SX1urcIf6h-KKf