<s>18. marca 2018 (nedeľa) – Duchovné stretnutie na tému: “OTEC ARCHIMANDRITA SÁVVA STRUVE” v Pravoslávnom chráme sv. archistratiha Michaila v Ladomirovej</s>

18. marca 2018 (nedeľa) – Duchovné stretnutie na tému: “OTEC ARCHIMANDRITA SÁVVA STRUVE” v Pravoslávnom chráme sv. archistratiha Michaila v Ladomirovej

OTEC ARCHIMANDRITA
SÁVVA STRUVE
(* 11. 10. 1900 Petrohrad + 13. 03. 1949 Ladomirová)
Christoľubivý národ srdečne pozývame na duchovné
stretnutie v nedeľu 18. marca 2018 do
Pravoslávneho chrámu sv. archistratiha Michaila v
Ladomirovej
Program:
15:00 hod. večerňa s panachýdou na hrobe otca Sávvu
16:00 hod. spomienkový príspevok venovaný životu o.
Sávvu
16:30 hod. duchovná beseda na fare

Kontakt: Mgr. Pavol Kačmár 0904 124 753