18. mája 2019 sa konal Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach ? ??

18. mája 2019 sa konal Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach ? ??

Už po 14-tý krát sa uskutočnila naša tradičná akcia, ktorú organizuje naša mládežnická skupinka v Medzilaborciach. Sme veľmi radi , že sme sa stretli v takom hojnom počte ?‍?‍?‍?.
Po molebni v kaplnke sv. Nikolaja všetci účastníci ukázali to, čo si dlho pripravovali.? Príspevky hodnotila porota v zložení PaedDr. Anna Derevjaniková PhD. , ktorá bola jej predsedníčkou, o. Peter Bačovčin a o. Jaroslav Guba.
Do detského domova ? prišli ukázať svoje talenty ľudia z rôznych miest a obcí ako sú Košice, Humenné, Klenová, Stakčín a mnohé iné.?️
Na konci boli výhercovia ocenení cenami ?.
Veríme, že každému sa u nás páčilo a tešíme sa na ďalší a to už 15.ročník.?
Veľká vďaka patrí aj naším sponzorom a to:
Mestu Medzilaborce a primátorovi mesta Ing. Vladislavovi Višňovskému
Riaditeľke PhDr. Dagmar Hučkovej a zamestnancom DD sv. Nikolaja
Kurátorskému zboru PCO Medzilaborce
Ing. Ivane Niezňanskej
Ing. Neonile Vargovej
P. Matúšovi Černegovi a p. Lukášovi Betincovi
P. Zuzane Pirníkovej
P. Stanislavovi Šarakovi
101 Drogérii
Prvej stavebnej sporiteľni
Primabanke Medzilaborce
Veriacim ktorí pripravili pohostenie
??????
Sláva Bohu za všetko! ☦️

Zdroj Facebook Bpm Medzilaborce

Fotky: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=412187579621863

https://photos.app.goo.gl/LErLrUdcJXYqvRRTA