17. februára 2018 sa uskutočnili Oslavy Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS, v Bardejove

17. februára 2018 sa uskutočnili Oslavy Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS, v Bardejove

15. február je deň, kedy Pravoslávna cirkev slávi
sviatok Sritenija Hospodňa, čiže stretnutia Hospodina so Simeonom. Tento
sviatok si zvolila pravoslávna mládež vo svete za deň, kedy sa mladí
budú stretávať a oslavovať. Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku je
občianske združenie s takmer 30 ročnou tradíciou u nás, no je tiež
členom svetového spoločenstva s názvom Syndesmos. A preto aj na
Slovensku sa každoročne vo februári konajú Oslavy svetového dňa pravoslávnej
mládeže, vždy v inom meste. Tohto roku sa členovia a priaznivci Bratstva
zišli 17. februára v Bardejove.

Oslavy začali v ranných hodinách, kedy v Pravoslávnom
chráme sv. Cyrila a Metoda v Bardejove (spodný chrám) začala
archijerejská svätá liturgia. Viedol ju blaženejší vladyka Rastislav, arcibiskup
prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska. Spolu s ním
slúžil mitr.prot. Ján Lakata, správca pravoslávnej cirkevnej obce v Bardejove,
j.Ivo Petrovaj, duchovný PCO v Bardejove, mitr.prot. Peter Griga, predstavený
pravoslávneho chrámu karpatoruských svätých v Užhorode – časť Pidlipniky, mitr.prot.
Ivan Biloruský z Klenovej, mitr.prot. Boris Hrustič z Uliča, jeromonach
Alexander Haluška z Moskvy, j. Peter Polakovič zo Starej Ľubovne, j.
Miroslav Pavlenko z Medzilaboriec, archidiakon Maxim Durila, d. Matúš
Spišák z Košíc a d. Daniel Omaska z Prešova. Prítomní boli tiež mitr.prot.
Peter Humeník z Humenného, mitr.prot. Vladimír Spišák z Košíc, prot.
Michal Džugan zo Strážskeho a prot. Andrej Nikulín z Kurova. Liturgiu
spieval domáci Pravoslávny cirkevný zbor sv. Serafíma Sarovského.

V kázni sa veriacim prihovoril jeromonach Alexander Haluška, viceprezident BPM na Slovensku pre zahraničie a tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej
cirkvi českých krajín a Slovenska v Moskve. Vyzdvihol dôležitosť a veľký
prínos Bratstva pre život mládeže nielen v minulosti, ale i v súčasnosti,
ako i jeho významné miesto v našej miestnej Cirkvi.

V závere liturgie nový prezident BPM na Slovensku Lukáš Polakovič odovzdal vladykovi Rastislavovi, mitr.prot. Jánovi Lakatovi a mitr.prot. Petrovi Grigovi ikony a poďakoval sa nielen im, ale všetkým prítomným za to, že prijali pozvanie a spoločne vytvorili krásnu duchovnú atmosféru.

Následne sa program presunul do jedálne 5. základnej
školy, kde bol pre všetkých pripravený obed a pohostenie. Po posilnení sa
ako prvý prihovoril otec Ivan Biloruský a v prezentácii mladej
generácii predstavil začiatky Bratstva. Po ňom sa do programu zapojila bardejovská
mládež, ktorá pripravila pre všetkých spoločne vedomostný kvíz. Víťazná skupina
získala sladkú odmenu v podobe torty, za ktorú ďakujeme pani Márii Hukaľukovej.
Ďalší v poradí vystúpili mládežníci z Nižnej Polianky so srbskými duchovnými
piesňami a veselou scénkou. Po nich si slovo zobral ešte raz otec
Biloruský. Všetci sme mali možnosť vrátiť sa do táborových čias a zaspievať
si staré-známe hity. Prihovoril sa i otec Peter Griga z Ukrajiny,
ktorý k nám prišiel s mátuškou a mládežníčkami z Užhorodu a Perečina.
Napokon sa predstavila mládežnícka skupina zo Spišskej Novej Vsi veľmi
originálnym spôsobom, pretože si na tento deň pripravili krátky film s duchovným
poučením, natočený veriacimi z ich cirkevnej obce. Spoločná fotografia na
záver bola bodkou za Oslavami.

Chceme vyjadriť úprimné slová vďaky všetkým, ktorí sa
pričinili akýmkoľvek spôsobom k zorganizovaniu tohto podujatia. V prvom
rade mestu Bardejov a primátorovi MUDr. Borisovi Hanuščákovi, ktorý v značnej
miere materiálne podporili akciu. Riaditeľke 5.základnej školy Mgr. Milene
Kravcovej za poskytnutie priestorov. Všetkým veriacim, ktorí zabezpečili pohostenie,
kvetinovú výzdobu v chráme a tiež nové putovné plátno pre Bratstvo. V neposlednom rade bardejovským mládežníkom, ktorí sa poctivo a zodpovedne venovali príprave Osláv.

Zišlo sa nás v Bardejove okolo 150 … Sláva Bohu za krásny deň, spoločný čas v modlitbe i zábave!

Fotky z akcie  https://pco-bardejov.webnode.sk/l/oslavy-svetoveho-dna-pravoslavnej-mladeze/