<s>17. august (sobota) 2019 – 4. ročník púte “Zo Starého do Nového Klokočova”</s>

17. august (sobota) 2019 – 4. ročník púte “Zo Starého do Nového Klokočova”

Vedenie Úradu eparchiálnej rady Michalovsko – košickej pravoslávnej eparchie v Michalovciach a Pravoslávna cirkevná obec v Nižnej Rybnici, spolu s mladými našej eparchie

si Vás dovoľujú pozvať na

Štvrtý ročník pešej púte “ZO STARÉHO DO NOVÉHO KLOKOČOVA”

– z historického Klokočova, kde pred 349 rokmi zaplakala ikona Matky Božej, do duchovného pravoslávneho Nového Klokočova – pútnického chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Nižnej Rybnici, kde sa už 10 rokov uchováva kópia divotvornej Klokočovskej ikony a pravoslávny národ prichádza uctiť si Matku nášho Spasiteľa a Pána Isusa Christa.

Zraz pútnikov v centre obce Klokočov.

Začiatok púte o 12: 00 hod. požehná vladyka – Vysokopreosvietený JURAJ, arcibiskup michalovsko – košický.

kontakt: o. arcidiakon Matúš Spišák – 0907 406 189
o. Nikodím Dušan Tomko – 0907 207 718

Púť: https://www.facebook.com/events/395698094406703/

Vedenie Úradu eparchiálnej rady Michalovsko – košickej pravoslávnej eparchie v Michalovciach a Pravoslávna cirkevná obec v Nižnej Rybnici

si Vás dovoľujú pozvať

na celoeparchiálne duchovné slávnosti, konané v česť ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY pred kópiou divotvornej klokočovskej ikony Matky Božej v Nižnej Rybnici.

Tieto slávnosti sa uskutočnia v dňoch 17. – 18. AUGUSTA 2019

za účasti Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku JURAJA, duchovenstva a veriacich michalovsko – košickej eparchie.

Počas slávnosti bude k poklone vystavená ikona Zboru divejevských svätých, v ktorej sú uložené častice ich svätých ostatkov, vrátane ostatkov sv. Serafíma Sarovského.

* * * * * * * * * *

PROGRAM CELOEPARCHIÁLNYCH SLÁVNOSTÍ:

Sobota 17. 08. 2019

12: 00 hod. Začiatok púte z Klokočova do duchovného Nového Klokočova – Nižnej Rybnice
17: 00 hod. Privítanie pútnikov, mariánske piesne
17: 45 hod. Privítanie vladyku Juraja
18: 00 hod. Vsenočné bdenie
21: 30 hod. Jeleopomazanie – pomazanie chorých
23: 30 hod. Akafist Zosnutiu Presvätej Bohorodičky

Nedeľa 18. 08. 2019

00: 00 hod. Kánon a modlitby k sv. prijímaniu
01: 00 hod. Sv. liturgia
03: 00 hod. Moleben o zdravie a Božie požehnanie, panychídy
05: 00 hod. Časy – Prvý a Tretí
06: 00 hod. Akafist sv. spravodlivým rodičom Bohorodičky, Joakimovi a Anne; mariánske piesne
08: 30 hod. Privítanie vladyku Juraja
09: 00 hod. Slávnostná archijerejská liturgia s obchodom okolo chrámu, čítaním Evanjelií a lámaním slávskeho koláča

Nech Všemilostivý Boh, na príhovor Presvätej Bohorodičky, Ktorá cez Svoju Klokočovskú ikonu na nás vylieva prehojné Božie milosti, i všetkých svätých sa nad nami zmiluje a spasí nás!

Celoeparchiálne slávnosti v Nižnej Rybnici: https://www.facebook.com/events/702908523503695/