16. decembra sa uskutočnil Florbalový turnaj – Bardejov

16. decembra sa uskutočnil Florbalový turnaj – Bardejov

V sobotu 16. decembra 2017 v ranných hodinách sa náš zimný chrám sv.Cyrila a Metoda
v Bardejove naplnil mladými športovcami. Bardejovská skupinka BPM na
Slovensku – SYNDESMOS totiž v tento deň pozvala všetkých nadšencov
florbalu na turnaj v tomto v súčasnosti veľmi obľúbenom športe. Po
modlitebnom začiatku v chráme, kedy moleben slúžil o.Vladimír Kocvár z Popradu,
sa prítomným prihovoril j.Ivo Petrovaj, aby všetkých srdečne privítal.

A po úvodných pokynoch sa už oficiálne začal FLORBALOVÝ TURNAJ v telocvični 5.
základnej školy. Deväť družstiev svedčilo o tom, že naše pozvanie prijalo
naozaj množstvo detí, mládežníkov, aj ich fanúšikov. Dve družstvá z Košíc,
dve z Humenného, družstvo zo Sabinova, Popradu, Gerlachova, Varadky, študenti
z pravoslávneho kňazského seminára a v neposlednom rade domáce
družstvo vytvorili spolu priateľskú športovú atmosféru, aj keď…vyhrať chcel
každý. Podarilo sa to košickým mládežníkom, ktorí získali prvé miesto a vo
finále porazili bohoslovcov. Tí získali miesto druhé a za nimi sa
umiestnili humenčania.

Všetkým, ktorí k nám zavítali, patrí veľká vďaka. Účasť viacerých otcov duchovných
bola pre nás veľkým potešením a povzbudením, preto ďakujeme o.Vladimírovi
Spišákovi a d.Matúšovi Spišákovi, o.Vladimírovi Kocvárovi, o.Vasyľovi
Kuzmykovi, o.Jánovi Pilkovi a o.Petrovi Savčákovi. Ďakujeme mestu
Bardejov, kde sme sa stretli s veľkou ústretovosťou pri poskytnutí
telocvične i výbavy na 5.základnej škole. Všetkým, ktorí sa svojou
prítomnosťou, pomocou pri pohostení, pri organizovaní turnaja pričinili k uskutočneniu
tohto krásneho podujatia, nech Hospodin Boh požehná veľa zdravia a veľa nadšenia
do ďalších takýchto stretnutí. Nech sa mladí môžu stretávať čo najčastejšie, nachádzať
nové priateľstvá, posilňovať staré a nech môžu spoločne vyrastať v živej
pravoslávnej viere v Trojjediného Boha.

PCO Bardejov

Zdroj a fotky na stránke: PCO-Bardejov

Správa z akcie od skupinky Košice: PCO-Košice

Fotky od skupinky Humenne: facebook-PCO-Humenné (na prezretie nie je potrebne mat ucet na facebook)

Pozvánka na akciu: bpmorthodox.sk