16.-21. júla 2018 sa uskutočnil Tábor v Medveďom

16.-21. júla 2018 sa uskutočnil Tábor v Medveďom

Tábor Medvedie

Po dlhom čakaní sa v dňoch 16.7.-21.7.2018 tradične uskutočnil už 9. ročník pravoslávneho detského tábora v Medveďom. Síce sme mali obavy z počasia ale nakoniec chvalabohu všetko dobre dopadlo. Tábor sme začínali pondelok večerňou, hneď potom čo dorazili všetky natešené ratolesti. Po večerni nasledovala večera a zoznamovanie zábavnou formou. Približný harmonogram každého dňa bol, že nás ráno zobudil „príjemný“ budík, potom sme išli na liturgiu do cerkvi a po liturgii sme sa naraňajkovali. V priebehu celého týždňa sme mali každý deň rôzne veľmi zaujímavé aktivity. Každý deň sme pred večerou okolo 17:00 išli do cerkvi na večerňu. Počas tábora sme mali mnoho príjemných návštev. Navštívil nás p. Kosa, ktorý učil záujemcov praktickou formou niečo o ikonopise. Taktiež zavítal aj o. Peter Savčák a obohatil deti zážitkami zo Srbska. Veľmi príjemnou návštevou bola aj návšteva o. Biloruského, o. Štefana Pružinského a o. Ľuboša Savčáka. Koncom týždňa prišlo najväčšie prekvapenie v podobe koníkov, na ktorých sa odvážlivci s radosťou povozili. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať najprv Bohu, že sa tento tábor v zdraví a šťastí uskutočnil. Hneď po Bohu by sme chceli poďakovať otcovi Mariánovi Dercovi a jeho matuške a otcovi Pružinskému, ktorí sa počas celého týždňa starali o náš duchovný pokrm. Taktiež aj všetkým návštevám, osobám ktorí čo i len trochu prispeli ku vzniku tábora, kuchárom a v neposlednej rade aj vedúcim hlavne Nikolajovi Pružinskému a Beáte Savčákovej za organizáciu tábora a deťom za spoluprácu, trpezlivosť a príjemne strávený čas.

účastníčka MK

Fotky z akcie (verzia pre verejnosť): https://drive.google.com/open?id=1VdMlEvY4UTgGMj10aiS82306c7x-vuUS

Účastníci tábora so záujmom o všetky fotky nech kontaktujú otca Mariána.