15. septembra 2018 sa uskutočnila 28. mládežnícka púť Stropkov-Ladomírová

15. septembra 2018 sa uskutočnila 28. mládežnícka púť Stropkov-Ladomírová

   Aj tohto roku nás Boh blahoslovil takou krásnou púťou, akou je púť zo Stropkova do Ladomírovej v česť sviatku sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Vyše šestnásť kilometrové putovanie trvá asi šesť hodín. Na sv. Liturgii, ktorá sa konala v stropkovskom chráme Položenija rizy Presvätej Bohorodičky a na molebni za cestujúcimi, sme od Boha poprosili blahoslovenie, posilnili sa pohostením a vydali sa na cestu. Spievali sme piesne Presvätej Bohorodičke a počúvali duchovné slová otcov duchovných. Urobili sme si aj malé prestávky na občerstvenie a doplnenie síl. Púť sa skončila v ladomírskom chráme sv. Archanjela Michala a začalo sa vsenočné bdenie panychídou pri hrobe archimandritu Sávu.

   Nasledovalo posvätenie vody pri studničke, večerňa a utreňa. Modlili sme akafist pred Počajevskou ikonou Bohorodičky a akafist sv. Jánovi Krstiteľovi. Bdenie sa zakončilo v nedeľu archijerejskou liturgiou, ktorú slúžil náš metropolita Rastislav. Sláva Bohu za krásne dva dni! Amiň.

Beáta Savčáková

Fotografie z akcie: https://photos.app.goo.gl/zGp82fMTciZ8T6xT8

Ďalšie fotografie: http://www.pravoslavnekrestanstvo.sk/spravy-a-informacie/put-zo-stropkova-do-ladomirovej/