13.-14. apríla 2018 sa uskutočnil 13. ročník Antipaschy v Košiciach

13.-14. apríla 2018 sa uskutočnil 13. ročník Antipaschy v Košiciach

Christos voskrese!

Radujte sa,  tieto slová sa niesli celým naším stretnutím. V piatok večer sme sa spolu radovali a zabávali na veselici a v sobotu počas besedy. Radovali sme sa zo spoločného stretnutia, že prišli medzi nás mládežníci zo Spišskej Novej Vsi, Medzilaboriec,  Starej Ľubovne, Bardejova, Michaloviec a aj z Čabín. Počas besedy sme sa mali možnosť opýtať otcov duchovných o. Jaroslava Gubu, o. Miroslava Gubu, o. Vladimíra Spišáka a o.d. Matúša Spišáka na rôzne otázky.

Veľká vďaka patrí Hospodu Bohu, že blahoslovil túto akciu a aj všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave akcie.

Zdroj a fotky: pravoslavieke.eu