<s>11. augusta (piatok) Pút´ do Spišskej Novej Vsi v čest´ svätého Klimenta Ochridského</s>

11. augusta (piatok) Pút´ do Spišskej Novej Vsi v čest´ svätého Klimenta Ochridského

Srdečne Vás pozývame na púť do Spišskej Novej Vsi v česť svätého Klimenta Ochridského, ktorému je zasvätený náš chrám. 🙂

Púť sa začína 11. augusta o 10:00 v Spišskej Novej Vsi (nasleduje spoločný presun do Novoveskej Huty odkiaľ púť začína). V programe púte sú taktiež modlitby a duchovné besedy. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s ubytovaním nám napíšte na Messenger, prípadne nás kontaktujte na v pozvánke uvedenom mobilnom čísle. Strava a ubytovanie (prípadne aj pred samotnou akciou 🙂 ) sú zabezpečené. Akcia bude pokračovať nasledovne:

18:00 Veľká večerňa s akafistom v česť svätého Klimenta Ochridského
Po večerni sa bude konať duchovná beseda.

Sobota:
7:15 Utreňa
9:00 Slávnostná svätá Liturgia