1. septembra 2018 – Rozlúčka s letom v Medzilaborciach

1. septembra 2018 – Rozlúčka s letom v Medzilaborciach

Rozlúčka s letom

Prvý septembrový deň v Medzilaborciach sa niesol v znamení šantenia a zábavy. Dlhé dni príprav, veľa vynaloženej energie urobilo svoje a radosť detí bola jednoznačná. Nechýbala ani povestná pavučina, či lovenie jabĺk z lavóra, kŕmenie súpera ovocím a aj skákanie vo vreci. Veľký úspech mala aj spontánne už na ihrisku vymyslená disciplína zbieranie sena na kopy. Deti si mohli nazbierať na každom stanovišti body a potom za ne získať odmeny v stánku so sladkosťami ,ale boli pripravené aj väčšie ceny a odmeny. Na obed pre nás otcovia duchovní pripravili chutný guláš. Ďakujeme Hospodu Bohu, rodičom, deťom a sponzorom, ktorí prispeli k realizácii športového dňa. Taktiež vďaka patrí aj Pravoslávnym cirkevným obciam v Spišskej Novej Vsi, Čabinách, Oľšavke a Zbudskej Belej za to, že prišli medzi nás a potešili nás svojou prítomnosťou.

Sláva Bohu za všetko!

Alexander Hričko

Fotky z akcie: https://photos.app.goo.gl/ERVnmL3cnnZzQdTG8