1. júna 2018 sa konala Sobošská veselica

1. júna 2018 sa konala Sobošská veselica

Práve v deň detí, sa konal II. ročník veselice, ktorú zorganizovala p. Renátka z PCO Soboš. Celá akcia začala večerňou o 16:30 v chráme sv. Kozmu a Damiána v malebnej dedinke Soboš. Po večerni sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde nás okrem výborného jedla, skvelej hudby čakala aj Super tombola, zvolásť pre deti a pre dospelých. Pre deti bola taktiež pripravená aj skvelá balónová šou. Pán balónkár im nafúkal z balónov rôzne predmety alebo zvieratká – a bolo čo obdivovať. Panovala príjemná rodinná atmosféra. Moderovania sa zhostil Nikolaj Pirchala a okrem toho vynikal aj na parkete. Dievčatá Schirtové na spestrenie zaspieval i známu pieseň Aliluija…. tak krásne ako to všetci poznáte, no boli i takí čo vynikali v tanci. Vďaka Bohu, že sme sa takto mohli stretnúť na takomto milom podujatí a spolu sa porozprávať , upevniť priateľstvá a vytvoriť jedno družné spoločenstvo.
Veľké poďakovanie patrí nielen p. Renátke, ktorá všetko zorganizovala, zabezpečila a postarala sa aj o bohaté ceny v tombole, ale aj každému, kto sa na celej akcii podieľal.
Na mnohaja i blahaja lita všetkým zainteresovaným i účastníkom, Už teraz sa tešíme na lll. ročník

Účastníčka veselice Matuška Mgr. Ivana Gubová (PCO Uličské Krivé)

PCO Soboš spolu s BPM ďakuje všetkým sponzorom!

Fotky: https://drive.google.com/open?id=1RT_V3mm0TDkxlA8810s8-2x1tLGlJObw

Fotky na FB: