1. decembra 2018 sa uskutočnilo Valné Zhromaždenie BPM na Slovensku – aktualizované

1. decembra 2018 sa uskutočnilo Valné Zhromaždenie BPM na Slovensku – aktualizované

V Prešove konalo 1.12.2018 Valné Zhromaždenie, kde sme si volili vedenie Bratstva na nasledujúce tri roky. Novozvolenému vedeniu aj touto cestou gratulujeme a vyprosujeme veľa síl a Božej blahodate pri práci. NMIBL!*

 

* NMIBL – Na mnohaha i blahaja ľita!