Притча дня –  Dievčatá šli po železničnej trati…

Притча дня – Dievčatá šli po železničnej trati…

 

Tri dievčatá išli po železničnej trati a dostali sa medzi dva protiidúce vlaky, naštastie všetky tri ostali živé. Neďaleko nich stáli démoni a so zápalom sa hádali:
– “Ty si prečo nezhodil tú prvú pod vlak? Jej duša by bola naša!” kričali na prvého.
– “Ja som nemohol, nosí krížik!”
– “A ty si prečo zaváhal? Veď druhá je bez kríža!” kričali na druhého.
– “Noo… áno, áno bez kríža, ale prežehnala sa.”
– “No a ty si prečo zaváhal? Veď tretia je neveriaca!”
– “Áno je to tak, ale jej mama ju prežehnala na cestu a povedala: ,Choď s Bohom!'”

 

Zo stránky azbyka.ru (22. decembra 2017) pomohol preložiť jeromonach Alexander.

Три девушки шли по железнодорожным путям и оказались между двумя встречными поездами, но все трое остались живы. Рядом стояли бесы и горячо спорили:
– Ты что не скинул первую под поезд? – кричали они одному. – Её душа была бы нашей!
– Я не мог: на ней надет крестик!
– А ты почему промедлил? Вторая-то без креста! – кричали они другому.
– Она хоть и без креста, но осенила себя крестным знамением.
– Ну, а ты чего зевал? Третья-то совсем неверующая!
– Так-то оно так, да её мать перекрестила на дорогу и сказала: «Иди с Богом!»